fbpx

NRVD, gevestigd aan Diepenbeek 2, 5271XN Sint-Michielsgestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.nrvd.nl Diepenbeek 2, 5271XN Sint-Michielsgestel 0653368637.

Zef van de Wetering is de Functionaris Gegevensbescherming van NRVD Hij is te bereiken via info@nrvd.nl.

Persoonsgegevens:  De NRVD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 – Voor- en achternaam

 – Adresgegevens

 – Telefoonnummer

 – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nrvd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. NRVD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 – Het afhandelen van jouw betaling

 – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 – Om goederen en diensten bij je af te leveren

 – NRVD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Geautomatiseerde besluitvorming:

 De NRVD gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde verwerkingen om te komen tot besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De NRVD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de fiscale verjaartermijn van 7 jaar voor de verzamelde/verwerkte persoonsgegevens.